วันที่ หมวดหมู่ รายการ
5 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมถนนโดยกลบหลุมบ่อเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่ผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสะพาน และหมู่ที่ 3 ตำบลวังตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมถนนโดยกลบหลุมบ่อเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่ผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสะพาน และหมู่ที่ 3 ตำบลวังตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมถนนโดยกลบหลุมบ่อเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่ผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสะพาน และหมู่ที่ 3 ตำบลวังตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายหยาบ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวสะพาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมถนนโดยกลบหลุมบ่อเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่ผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสะพาน และหมู่ที่ 3 ตำบลวังตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (กองการศึกษา) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมถนนโดยการกลบหลุมบ่อเกลียตามสภาพพื้นที่ผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบในเขตเทศบาลตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 6 ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest