ประกาศ แจ้งปิดตลาดนัดเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จะคลี่คลาย

ประกาศ แจ้งปิดตลาดนัดเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จะคลี่คลาย
Share on Line
Share on Pinterest