ประชาสัมพันธ์การปิดน้ำประปา ในเขตหมู่ที่ 1 - 14 ตำบลหัวสะพาน ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. - 05.00 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การปิดน้ำประปา ในเขตหมู่ที่ 1 - 14 ตำบลหัวสะพาน ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. - 05.00 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
Share on Line
Share on Pinterest