ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโดยกลบหลุมบ่อเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ผิวจราจรพรร้อมปรับเเกลี่ยเรียบในเขตเทศบาลตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโดยกลบหลุมบ่อเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ผิวจราจรพรร้อมปรับเเกลี่ยเรียบในเขตเทศบาลตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest