กลับสู่หน้าหลัก

เทศบาลตำบลหัวสะพาน

Huasaphan Subdistrict Municipality

วิสัยทัศน์

"ชุมชนน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง "

วีดิทัศน์แนะนำ

เทศบาลตำบลหัวสะพาน

นายณรงค์ คนคล่อง
นายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน
นายธวัช อิทธิวุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลหัวสะพาน

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข้อมูล
 • 3 ธ.ค. 2564

  กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕...

 • 3 ธ.ค. 2564

  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ...

 • 3 ธ.ค. 2564

  การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒน...

 • 3 ธ.ค. 2564

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและ...

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่า ทต.หัวสะพาน ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000010
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000141
คน
icon
เดือนนี้
0000072
คน
icon
ปีนี้
0001673
คน
icon
ทั้งหมด
0001673
คน
Share on Line
Share on Pinterest