กลับสู่หน้าหลัก

เทศบาลตำบลหัวสะพาน

Huasaphan Subdistrict Municipality

วิสัยทัศน์

"ชุมชนน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง "

วีดิทัศน์แนะนำ

เทศบาลตำบลหัวสะพาน

นายณรงค์ คนคล่อง
นายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน
นายธวัช อิทธิวุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลหัวสะพาน

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข้อมูล
 • 20 ต.ค. 2564

  แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 20 ต.ค. 2564

  การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 20 ต.ค. 2564

  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 20 ต.ค. 2564

  การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงา... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่า ทต.หัวสะพาน ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000016
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000121
คน
icon
เดือนนี้
0000410
คน
icon
ปีนี้
0000419
คน
icon
ทั้งหมด
0000419
คน
Share on Line
Share on Pinterest