ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ( ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ( ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/10/2018

242

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th