ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งอินเตอ์เน็ตวางระบบเน็ตเวิรค์และติดตั้งโทรศัพท์ประจำที่และระบบโทรศัพท์ตู้สายระบบอนาล็อก ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพานหลังใหม่ และเชื่อมต่อศ


ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน  เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งอินเตอ์เน็ตวางระบบเน็ตเวิรค์และติดตั้งโทรศัพท์ประจำที่และระบบโทรศัพท์ตู้สายระบบอนาล็อก ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพานหลังใหม่ และเชื่อมต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวสะพานกับอาคารประปาเทศบาลตำบลหัวสะพาน

27/08/2018

528

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th