ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้งรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวสะพาน


ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน  เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้งรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวสะพาน  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลหัวสะพาน

27/08/2018

440

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th