ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบดอินเตอร็เน็ตวางระบบเน็ตเวิร์คและติดตั้งโทรศัพท์ประจำที่ และระบบโทรศัพท์ตู้สายระบบอนาล็อกภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพานหลังใหม่และเชื่อมต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหั


ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบดอินเตอร็เน็ตวางระบบเน็ตเวิร์คและติดตั้งโทรศัพท์ประจำที่  และระบบโทรศัพท์ตู้สายระบบอนาล็อกภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพานหลังใหม่และเชื่อมต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวสะพานกับอาคารประปาเทศบาลตำบลหัวสะพานโดยวิธเฉพาะเจาะจง

29/08/2018

471

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th