ประกาศ แจ้งปิดจ่ายน้ำชั่วคราวของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ


ประกาศ  แจ้งปิดจ่ายน้ำชั่วคราวของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ

12/06/2018

501

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th