ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างป้ายชื่อประจำหมู่บ้านดอนไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างป้ายชื่อประจำหมู่บ้านดอนไผ่  หมู่ที่ 2   ตำบลหัวสะพาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/06/2018

453

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th