ประกาศเเรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพาน (หลังเก่า) หมู่ที่ 10 ตำบลหัวสะพาน


ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน  เรื่อง  กำหนดวัน  เวลา  ตรวจรับงานจ้าง  โครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพาน(หลังเก่า)  หมู่ที่  10  ตำบลหัวสะพาน

30/05/2018

419

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th