เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)


ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวสะพาน  หมู่ที่  10  ตำบลหัวสะพาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

17/05/2018

395

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th