เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล สายบ้านดอนไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)


ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล สายบ้านดอนไผ่  หมู่ที่ 2  ตำบลหัวสะพาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

17/05/2018

395

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th