เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายขันทอง ปั่นทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)


เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายขันทอง ปั่นทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

21/03/2018

387

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th