ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยข้างบ้านผู้ใหญ่ บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน   เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยข้างบ้านผู้ใหญ่ บ้าน  หมู่ที่ 14  ตำบลหัวสะพาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/03/2018

394

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th