ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพาน( หลังเก่า) หมู่ที่ 10 ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพาน( หลังเก่า)  หมู่ที่  10  ตำบลหัวสะพาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/03/2018

413

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th