ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 50 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 . 11, 12 ชุมชนบ้านหัวสะพาน ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา


ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่  ความจุ 50 ลบ.ม. หมู่ที่  1 . 11,  12 ชุมชนบ้านหัวสะพาน ตำบลหัวสะพาน  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล๋กทรอนิกส์ ( e- bidding)

21/02/2018

379

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th