ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล,บริเวณข้างศาลหลวงพ่ิสาหร่าย หมู่ที่ 1 ตำบลวังตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน   เรื่อง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล,บริเวณข้างศาลหลวงพ่ิสาหร่าย  หมู่ที่ 1  ตำบลวังตะโก  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/02/2018

384

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th