ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวสะพาน


ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน   เรื่อง   กำหนดวัน  เวลา  ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวสะพาน  หมู่ที่  ๑๐  ตำบลหัวสะพาน

19/02/2018

336

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th