ประกาศ เรื่อง ประชาคมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ในพื้นที่ตำบลหัวสะพานและตำบลวังตะโก


ประกาศ เรื่อง ประชาคมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย  ปี  2560  ในพื้นที่ตำบลหัวสะพานและตำบลวังตะโก

29/12/2017

536

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th