ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/61


ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/61

07/12/2017

437

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th