ประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด


ประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด

07/12/2017

559

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th