ประกาศจังหวัดเพชรบุรีเรื่องประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี(เพิ่มเติมครั้งที่ 1)


ประกาศจังหวัดเพชรบุรีเรื่องประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี(เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

01/12/2017

403

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th