เทศบาลตำบลหัวสะพาน ได้จัดชุดถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


เทศบาลตำบลหัวสะพาน ได้จัดชุดถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

30/11/2017

513

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th