ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 29 รายการ โดยวิธีเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 29 รายการ โดยวิธีเจาะจง

29/11/2017

375

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th