ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี 2560 โดยวิธีเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเจาะจง

28/11/2017

344

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th